Rukavina promet d.o.o.
Skokov prilaz 8
10020 Zagreb
Tel: 01/6570 690
Fax: 01/6119 405
E-mail: rukavina.promet@gmail.com

Osnivač društva: Goran Rukavina
Upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu br. 1-62632
MBS: 080197142
OIB: 07582085807
temeljni kapital: 20.000,00 kn

Autorska Prava

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama  vlasništvo su tvrtke Rukavina promet d.o.o. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti, kopirati niti dalje ustupati trećim strankama, te je svako neovlašteno korištenje ili  kopiranje sadržaja i slika podložno tužbi.
Tvrtka Rukavina promet d.o.o. zadržava pravo izmjena sadržaja na ovim web stranicama.