Kod kupnje mesa peradi moramo posebnu pozornost posvetiti porijeklu mesa, roku trajanja i preporučenoj temperaturi čuvanja.

Zdravo i svježe

Meso peradi, za ukusan i siguran obrok, mora biti zdravo, svježe, kvalitetno i proizvedeno na odgovarajući način. Zato moramo biti pažljivi već kod kupovanja. Kod odabira namirnica pazite na njihovo porijeklo i birajte proizvode koji imaju oznake kvalitete i očuvanja zdravlja. Proizvođač treba jamčiti da je hrana koju ćemo konzumirati stvarno zdrava i besprijekorna.